MKB-totaalplan

Je hele bedrijf in één plan verzekerd. Wel zo makkelijk:

• Aansprakelijkheid van verzekerde voor zaakschade en personenschade
• Extra uitgebreide gebouwendekking mee te verzekeren
• Extra uitgebreide inventaris dekking mee te verzekeren
• Bedrijfsschade tot € 10.000,- te verzekeren
• Winkelgeld mee te verzekeren
• Glas dekking mee te verzekeren zonder eigen risico
• Computer- elektronicadekking met een ‘alle van buiten komende onheil’ dekking.