Een kostbaarhedenverzekering afsluiten

Een kostbaarhedenverzekering dekt beschadiging, vermissing of verlies van waardevolle bezittingen en verzamelingen. Bijna alle van buitenaf komende schadeoorzaken zijn gedekt, waar ze ook ontstaan.

Onder deze kostbaarheden vallen bijvoorbeeld antiek- en kunstvoorwerpen, sieraden en foto- en filmapparatuur. Schade door catasrofes, slijtage door normaal gebruik, schade door gebreken in het voorwerp zelf of onzorgvuldigheid worden niet vergoed.