Een glasverzekering afsluiten

Met een glasverzekering bent je verzekerd tegen ruitschade in je huis. Hieronder vallen niet alleen normale ramen, maar ook dakvensters. Het glas moet bedoeld zijn om licht door te laten. De oorzaak waardoor het glas is gebroken is niet van belang. Het plaatsen van een noodvoorziening is vaak meeverzekerd. Uitzonderingen op het vergoeden van schade aan glas zijn catastrofes, verbouwingswerkzaamheden, verplaatsing van het glas zelf of gebreken aan het glas zelf. Glas van aquaria of spiegels valt niet onder deze verzekering.